เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

Wednesday, 27 December 2023 09:28 News 126 Views 0 comment

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 

 

 

  
Last modified on Wednesday, 27 December 2023 09:37

About Author

John Christopher

John Christopher

ผู้ดูแลระบบ

Leave a comment