News

News (4)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

กลุ่มสาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง รหัสวิชา ๒๐๖ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

กลุ่มสาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง รหัสวิชา ๒๐๖ 
 งานวิจัยวิศวกรรมและเทคโนโลยี
จัดทำโดย:นายกิตติศักดิ์ บัวศรี
ตำแหน่ง: ครู
รายละเอียดเพิ่มเติมโดยแนบ

 
 

 
วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน
รายละเอียดข้อมูล ดังแนบ

 
 

 

Working Hours:

Weekdays: 09.00am to 16.00pm

Sunday: Closed