ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

Friday, 22 December 2023 02:05 News 152 Views 0 comment

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

 

 

  
Last modified on Friday, 22 December 2023 02:08

About Author

John Christopher

John Christopher

ผู้ดูแลระบบ

Leave a comment