ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

Thursday, 14 December 2023 03:34 News 98 Views 0 comment

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

 

 

  
Last modified on Thursday, 14 December 2023 04:02

About Author

John Christopher

John Christopher

ผู้ดูแลระบบ

Leave a comment