ประกาศผลการคัดเลือก กลุ่มสาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง,การโรงแรม,ศิลปการดนตรี

Friday, 13 October 2023 13:06 News 47 Views 0 comment

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

กลุ่มสาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง การโรงแรม ศิลปการดนตรี 

 

  

About Author

John Christopher

John Christopher

ผู้ดูแลระบบ

Leave a comment