ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

Monday, 04 September 2023 11:31 News 144 Views 0 comment

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

กลุ่มสาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง รหัสวิชา ๒๐๖ 
Last modified on Friday, 20 October 2023 04:08

About Author

John Christopher

John Christopher

ผู้ดูแลระบบ

Leave a comment