ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

Wednesday, 19 July 2023 02:22 News 162 Views 0 comment

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

กลุ่มสาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง รหัสวิชา ๒๐๖ 
Last modified on Friday, 20 October 2023 04:08

About Author

John Christopher

John Christopher

ผู้ดูแลระบบ

Leave a comment