ชื่อ - นามสกุล :นายศิริพงษ์ เล่งฮ้อ
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม :