ชื่อ - นามสกุล :นายไพศาล ยันตะนะ
ตำแหน่ง :หัวหน้างานความร่วมมือ
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :