ชื่อ - นามสกุล :นายประเวศ สมประสงค์
ตำแหน่ง :หัวหน้างานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :